A Mező mint szerkezet ki-építése

(“Új” rendszerek kiépítésének összesített kódjai a Mező törvényei alapján)“Üdv itthon”

A változás teljes egészében rólad szól. Ez a te utad. Az új világ megérkezett. Üdv itthon.

- Gregg Braden


I.

 Azon hálózat és rendszer, melynek működése sokáig megmagyarázhatatlan szinkronicitást hozott létre esemélyek között, a dogmák elengedésével és új tudományos felfedezésekkel válik ténnyé. A kvantumfizika, a pszichológia, a biológia/élettan, sötét energia/anyag, de több ezer éves vallások, tanok elemei mind említik azon jelenségeket, melyek a működésére utalnak.

E háló törvényeken alapul, mint minden fizikai, élettani és lelki szerveződés - a törvényeknek pedig szabad áramlást adva e rendszerek működőképesek maradnak - sőt, fejlődnek. A következő bekezdésekben leírjuk ezen hálózat felépítését és ami fontosabb, annak hogyanját. 


II. 

Vegyél pontokat mint egy vízszintes hálónál, a lényeg hogy e rend ne függőleges vagy piramis szerű legyen.

A piramisos rendszernek több gyengesége van amelyet mint hiányt ki is használnak a mostani rendszerek - egész egyszerűen a működésünk ezen hiány újra befoltozására arról szól ez adja meg a dinamikáját. de ez egy instabil állapot és szükséges hozzá a változatlanság; a változatlanság ban lesz stabil. viszont a világban a stabilitást az állandó változás tudja valójában adni ezért ez a rendszer nem természetes és sosem harmonikus, mindig erőltetett marad; hiányt stresszt okoz.

A vízszintes háló rendszer pontjai viszont együttműködnek. A szintjük azonos csak a funkció más, így kiegészítik egymást. Nagyon fontos, hogy nem az erősségeket adjuk ilyenkor össze, az ilyen modellnek általában nem működnek. Kis szinten sem. A működés alapja, hogy amely az egyiknek erősség az egy másik résztvevőnek lehetséges ,hogy pont egy gyengéje lesz. Együttműködésnél ilyenkor az történik, hogy az erősségek megmaradnak a gyengeségek viszont eltűnnek, hiszen a másik fél átveszi annak kezelését is. Az erősségek így működnek gyengeségek viszont nem érződnek a rendszerben. Így szervezet szerű működés alakul ki amely Összhangban él a fejlődéssel és a valódi evolúcióval (amely szerint a következő fokozat a korábbi szint maximalizálása után, plusz szerveződésel következik be /Lipton/.

A nyílt hierarchia helyett így a funkciók és hozzáértés teremtik meg azokat a szinteket amelyek kapcsán ezen pontok egymásra számítanak.

III.

A Pontok között kettő összeköttetés van és ezt tartja egészben az egész hello -t. az nem más mint a közös belső értékrend Mondhatnánk azt is hogy valójában ez a közös cél hiszen az értékrend az mindig azonos a céllal.

A A másik összetartó erő pedig nem más mint a tudatosság mely a összekapcsolja a pontokat azonos szinten tartja is őket annak érdekében hogy az egész rendszer egészében tudjon emelkedni. Ehhez természetesen szükség van egy olyan információs rendszerre mely a pontok között tudja az információ áramlás t megfelelő módon és el szükség nek megfelelően áramoltatni. 

ezek tartják össze a pontok közötti teret


IV.

Nézzük meg mit tartalmaz egy ilyen.

 először is vannak tulajdonságai. 

Az egyik a következő.:

Mindegyik. Felépítésében követi a másikat, rendszerileg ugyanazt a mintát követi. erről a rendszerről beszélünk most. Ha ez így megvalósul akkor egy Fraktál szerkezet jön létre. Ennek több funkció és van az egyik az ismeret te ismerjük a másikat tudjuk hogyan működik tudjuk mire számíthatunk egyrészt. Másrészt a hasonló rendszere sérülés kiesés esetén az azonos vagy távoli funkciót nak hála tudják egymás pótolni mintha egy hellót nézzük tudja magát gyógyítani regenerálni abban az esetben ha nincsenek véglegesen kieső részek. A Fraktál szerkezetnek hála nincs olyan pont, melynek elvesztése kritikus helyzetbe tudnál hozni az egész rendszert. sérülés esetén a megfelelő információs hálózat mellett így tartalék el rendelkezése a veszteség kijavításához. Máshol ezt működés kiesési tervként szokták azonosítani.

A következő pedig a célok. Ez minden egyéni és közösségi haladás alapja a célokhoz az iránytű amely segítségével a folyamatokban korrigál unk egy miheztartás hogyha dönteni kell tudjuk mit kell választanunk a kérdéses helyzetben. a célok kapcsán az egyik legfontosabb az hogy külön kell választanunk A célkitűzést és a cél megvalósításának folyamatát. Ez tervezésileg két teljesen külön fajta folyamat. A célkitűzés nél nem vesszük figyelembe a megvalósítást a megvalósításnál pedig mindig szisztematikusan maradunk. A célkitűzés egy tisztán érzelmi folyamat a cél megvalósítás pedig egy mentális folyamat. A kettőt összekeverve egymás te szabotálni fogják. A tervezésről külön máshol még vannak hozzáférhető anyagok. A Cél okkal kapcsolatos másik fontos tényező a folyamatosság megtervezése. Mindig az adott készletünk ből éppen nem megvalósítható következő al-célt kell kitűzni, melyeket a cél irányába egymás megé illetve tudunk haladni azon Nagyságrendek felé is melyek a kiindulópont ból elsőre lehetetlen távolságban voltak. A céloknál nagyon hatékony a Paradigmaváltás elve, tehát megnézzük melyik következményhez vezető módszert kell cserélnünk. A változás mindig úgy működik hogy megvan határozva hogy mi helyett mit szeretnénk. Ezután az új kiépítése fogja a régit felváltani és eltüntetni.

 A harmadik: vannak általános törvényszerűségek amelyeket ha betartunk a folyamatok működnek, ha nem tartunk be akkor nehézségeket hibákat tapasztalunk. Tehát ezek ismerete és betartása eszenciális. 

Ezek közül itt a Fundamentumok, mondhatni a háló tualjdonságai is a következők:

az Áramlás. Amint valami megáll de Gradatio hogy betegség következik be. A világ természetes útja a fejlődés, a nemesedés és az egyre ismétlődő olyan körök melyek egyre magasabbra érnek. 

a következő a felelősség. Nincs olyan hogy kívüli erő. Külső és belső erők nek az egymásra hatása van. Ezáltal minimum a belső erők használatával képesek vagyunk hatni a kimenetelre. (Ez a kimenetel lehet akár csupán annyi hogy a külső erők ne befolyásoljanak minket) 

Az Ok és okozat törvénye a következő. Amilyen egyszerű annyira nem veszik figyelembe általában az emberek. a jelenlegi helyzetekre is van a múltban magyarázat és a jövőbeli körülményekre is mind hatással lehetünk. 

A Fókusz. Ezt több tan diszciplína részekre bontva írja le mint vonzás rezonancia stb. Ez mind igaz és valóban részekre bontható ez a törvény szerűség,Itt viszont foglalkozzunk azon részével mely szerint ha valamire fókuszálunk az vagy annak a hatása erősödni kezd. 

És Mindenképp meg kell említeni ezentúl a lehetőségek terét amely az állandó változtatás segítségét adja. ez a jelenségre és a világ én összefüggésére manapság a kvantumfizika hívja fel a figyelmet mely szerint ez a lehetőség térben semmi sem létezik de mindennek a lehetősége egy időben megvan benne.

 A hálóban visszatükröződések vannak mert az ok és okozat törvénye idéz elő de ha tükrökként fogjuk fel őket lehetőséget ad az elemzése ezáltal a fejlődésre. 

Elemi szinten továbbá mondhatjuk hogy a háló  változásának mozgató ereje az érzelem és nem más miatt hanem azért is mert a valódi célokhoz érzelmek kötődnek.

 a A változáshoz a célhoz az információhoz a külső ilyenek hez a háló alkalmazkodik. Ezt nevezzük adaptációs képességnek amely a szervezetünk esetében is megfigyelhető. Milyen frissebb Vitális abb ez a képességAnnál sikeresebb a rendszerV. 

nézzük meg az általános törvényeket amelyet amelyeket be kell tartani a működéshez. Így ezek hasonlóak mint a korábban említett alaptörvények. Később rátérünk arra hogy szerkezetileg mit tartalmaz egy egy ilyen pont. 

Nem egyéneket követünk hanem azokat az elveket amelyeket egy egyén esetleg követ vagy hitelesen add vissza számunkra is. A kitűzött célt és belső értékrendet követjük valójában . A énnel így nem áll meg a folyamat és az áramlás állandó marad.Egyéni érdek sem tudja félre vinni a rendszer működését ebben az esetben.

 Az egység ben való gondolkodás gyakorlata. Ez azt jelenti ebben az esetben hogy nemcsak a saját eszköztár unkkal gondolkozunk hanem rendszer egészével a rendszer össz képességeivel. 

A A következő az ön azonosság vagy ha jobban tetszik ön való elő hozása megtanítása. Ezzel összefügg az a Metodus is mely arról szól hogy valójában azt kell megtanulnunk hogy a bennünk lévő erőket hogyan használjuk. nagyon sok erő hatás működik bennünk még pl. életben tartanak minket ilyen a regeneráció csak hogy egyet említsünk. Amennyiben ismerjük ennek működését és azokat a jeleket megyek által tudatosan befolyásolni tudjuk akkor változást tudunk elérni ezen erők használatával. Es részt a rendszerben arra van szükség és az egyének sor van szüksége hogy a saját képességeit tudja használni kamatoztatni és ezek akkor a legerősebb meg amikor nincsen rajtuk hamis önazonosság, elnyomás,program. Ebben az esetben a legerősebb az egyén és így tud legtöbb erőt beletenni egy még nagyobb nagy Ság rendet meg mozgató rendszer be is. 

az ön azonosságból következik az önállóság nagyon fontos elve. Ez azt jelenti hogy bármilyen rendszerben működőképes marad a szisztéma és az önálló egységek. Így Szintézis jöhet létre illetve elkerülés ha az kívánatos. Ez nem tévesztendő össze egy újabb szeparációs mint a kialakításával amely az elszakadástól remél erőt A világ harmonikus törvényeinek alkalmazása helyett.

A fejlődés és visszacsatolás szükségessége a következő. Az új információk, a tapasztalat, a hibák kapcsán valósítható meg mindez. Meg kell lennie a tanulás, az újrakezdés lehetőségének. Ez nyilván ez szoros összefüggésben áll a fejlődés törvényeivel. az információ kapcsán fogalmazott Gregg Braden úgy, hogy a háló úgynevezett  ‘tükrökkel’ rendelkezik. Az ok és okozat törvénye alapján a következmények tükrözik az okokat így ez valóban értelmezhetőVI. 

Nézzük meg most már funkcionálisan milyen elemekből épül fel egy szerkezetéből adódóan állandóan működő és/vagy teljes rendszer. A működést levelet három vagy ezeket is tovább bontva három három részre kilenc egység tud megadni egy egészet. 

A hármas rendszer nél mindig van egy alap vagy informatív rész van egy szándék vagy cselekvés és van egy mentális szellemi vagy akár oktatási oldal. Ezeket további három három részekre osztva megkapjuk a kilenc szintjét vagy síkját az információ megvalósulásának vagy manifesztációja nak. Amit mindenképp be kell tartanunk hogy a fenti három nagy terület a továbbra is az adott funkciónak Feleljen meg. Tehát az első hármasban a tudás a másodikban a szándék harmadikban a lelkület az irányadó ezeknek kell tiszták nak lenniük hogy összetartsák a (kilences) rendszert. 

A A kilences rendszer szintjei következők, természetesen az adott rendszer kontextusában:

1. Alapok/anyag

2. Környezet

3. Egész-ség

4. Energia

5. Kommunikáció/kapcsolatok

6. Tudatosság, edukáció, vízió

7. A rendszer ideális szerkezete

8. a Változás, változtatás

9. Összhang, Mindezek és a működés szinkronja

Az 1, 2, 4, 8, 7, 5 területek felelősek a mozgásért, fejlődésért, ha változnak. A 3, 6, 9 értékek pedig stabilizálják és a fejlődés irányában tartják, amennyiben ezen területeken a Tudás (3.), a Szándék/Cselekvés (6.) és a Lélek (9.) a meghatározó. 

Struktúrában Nyolc + 1 részt, egységet hozz létre Abban az esetben ha globális teljes működést szeretnél biztosítani. A belső részek azonossága és az összekötő tér vagy információs elhozzátok működése illetve az így működő eladó tudatosság a pontok között folyamatos összhangot biztosít a rendszer pontjai között. A működési elveknél megfogalmazott Fraktál stb. működések biztosítják az organikus működést egymás segítését és az állandóságot a változással mint fejlődési erővel összhangban
VII. 


A fejlődés. Ha ezen kilenc terület összhangban dolgozik és ez által új információkhoz jutunk a mindegyiket magasabb szinten fogjuk egyszerre művelni. Ilyenkor lép be a 10. szint ami nem más mint a következő minőség. Na ezt a kilenc szintet egy síkban  ábrázoljuk, Illetve a fejlődésének a következő ilyen szintjét is egy spirál szerű ábrát kapunk. a kilenc sík ismét működik összhangban és egy bizonyos tudat szint és funkcionális szint után megint következő szintre tud lépni. 

Fontos megemlíteni a javítás a Control folyamatát is: A negyedik síkon tükrözve a hetet megkapjuk az ellenőrzési pontokat, melyek korrigálni tudják az adott síkok diszfunkció i t. Így kapunk egy ellentétes irányú folyamatot amiért amiért figyelme és információkat szűrje le belőle az alap kört javítani tudjuk. Így a két kör majd ha jobban tetszik kettő spirál állandó összhatása fogja az emelkedést a következő szintet kiváltani. Természetesen ebben szintén jelen van a tudás a szándék a cselekvés és a Lelkület is, a folyamatba kódolva.VIII. 

Reziliencia kritériumai:

- működés biztonsága (funkciók összekapcsolódása, fraktál-elv)

- tartalékok

- adaptációs erő és gyorsaság

- fejlődés, tanulás, visszacsatolás

IX. Külső hatások 


Írta:  9 Szabad Művészet