VÁLLALKOZÁSOK
 A vállalkozásokat az önmegvalósítás egyik eszközének tekintjük.

 Az ember, egészséges pszichológiai működésénél fogva a legnagyobb belső erőt azon dolgokból kapja, melyek belső értékrendjével azonosak. Önazonosság esetén nem kell erőfeszítést tennünk, erőt pazarolnunk valami elfogadására, kompenzálására, kompromisszumra - azonosságnál működésbe lép a 'flow'. A munkánk során pedig kritikus fontosságú, mennyi energiát tudunk beletenni céljaink elérésébe.

 Másik sarkalatos pont a szakmaiság, a tudás, hiszen a problémáink megoldásához a kreativitás mellett ismeretanyag kell. A tanulás folyamatára csakúgy igaz a fenti törvényszerűség; könnyebben 'menti el' tudatunk azon információinkat, melyek érdeklődési körünkbe (önazonosságunkba) esnek. 

 A sikerhez pedig elengedhetetlen e kettő fenti tényező, a befektetett munka (energetikai) hatékonysága és a kellő tudás megszerzése.

 Amiért külön is szándékozunk foglalkozni a vállalkozásokkal, a vállalkozásokkal, az az a tény, hogy nagyon sokan érzik az információs világban, hogy lehetőségek veszik körül őket - azonban valami fék visszatartja őket. 

Két fő okról beszélhetünk:

- az információ hiánya; hogyan kell egy vállalkozást felépíteni? Mit és hogyan kell átgondolni? Milyen rendszer szerint működtessem?

- belső tudati blokkok. Ez pszichés törvényszerűség: lélektani fejlődésünk úgy működik, hogy a környezetünkből, családunkból, stb. veszünk át mintákat a felnőttkori boldoguláshoz. Ezek viszont az esetek többségében elkerülési magatartásra intenek (félelem-alapú motiváció) vagy alacsony limitet állítanak képességeinkhez; egyik sem segíti elő haladásunkat.

 A vállalkozók fejlesztése mellett másik fontos terület maga a vállalkozási nézőpont, működés. Nagyon sok példa bizonyítja, hogy azon cégek működnek eredményesebben, ahol a benne dolgozók megtalálják céljaikat és összhangban, pozitív egymásra hatással dolgoznak együtt. A klasszikus, kizárólag hierarchikus belső elrendeződés mellett hatékonyabb:

- minden szinten, minden egyénnél állandó fejlődést követő rendszer 

- egymással kapcsolódó struktúra (működésben és közös értékekben, célokban)

Mind az egyéni, mind a szervezeti fejlődésnek megvannak az eszközei, úgy mint a vállalati rendszer, belső információs tér életben tartásának.