TRAININGEK  Az oktatás egyik leginkább preferált formája a training, több okból is kifolyólag, mely tulajdonságok fontosak számunkra:

- interaktivitás: a gyakorlatiassággal, a gyakorlati felhasználhatósággal függ össze. Az információ akkor válik valódi tudássá, amikor kézzel fogható változást eredményez életünkben (Bob Proctor) - ezért kiemelt fontosságú, hogy oktatásaink során a részvevők kérdezhessenek, addig ne haladjunk tovább, amíg van meg nem értett összefüggés az elhangzottakban. Az is gyakori, hogy adott élethelyzet vagy annak megoldása kapcsolódik az aktuális témához, ez által is kulcsokat kapva a haladáshoz.

- globalitás: sok nagyszerű speciális training létezik, melyek tanítanak minket 1-1 szakterületen. A tudatossággal, pszichével kapcsolatos képzések esetében azt tapasztaljuk, hogy nem elég csupán a célzott szférával foglalkozni. Az emberi tudat komplex rendszer, ezért léteznek, létezhetnek olyan pontjai, melyek távoli összeköttetésben állnak egymással. Előfordulhat, hogy jól megtanuljuk például a célkitűzés és megvalósítás lépéseit, azonban a folyamat egyik eleménél pl. gyermekkori minta asszociálódik, tudatalatti reflexet vagy ellenállást hozva létre. Gyakorlatban így azt tapasztaljuk, hogy úgy tűnik, mindent tudunk, de valahogy mégsem működik az elvárt szinten a tudásunk és cselekedeteink. Ezért tematikáinkat olyan rendszerben írtuk meg, hogy tartalmazza azokat a lehetséges szférákat is, melyeknek köze lehet a fő témához - így globális nézőponttal, minden lehetséges felületről megközelítve kiküszöbölhető a fenti probléma; bármely oldalon legyen is valamilyen esetleges gyengeségünk, tudjuk azonosítani és fogást találni rajta a továbblépés érdekében.  

(Bizonyos ismeretanyagokhoz más témakörök információira is szükség lehet - ezeket az egymásra épülő témákat I.-IV. szintekkel jelöltük. A következő szintekhez a nagy betűvel kiemelt kurzusok elvégzése szükséges.)

I.

EGYETEMES TUDATOSSÁG

A tudat azon alapvető törvényszerűségei, működési mechanizmusai, melyek életünk alakítására vannak hatással.

Tudatosság gyakorlata

Átfogó training, mely átadja azon ismereteket, gyakorlatokat, melyek által életünk területei általunk vezérelhetővé válnak.

Biohack Alap

Létállapotunk: pszichés és életmódbeli hatások, jelek általi működésünk. A Biohack Alapok ezen jelek megfelelő törvényeit, irányítását mondja el.

Chi Kung

Több ezer éves kínai tan, mellyel az egészség megőrzése, életünk blokkjainak oldása érhető el.

De-Manipuláció

Kilépés a mókuskerékből; felszámolni a befolyásoló tényezőket és elkezdeni kialakítani a valódi életünket.

II.

Pszicho-immunológia

A tudat és test, egészség összefüggései. Módszerek, melyek alkalmazásával az egyik elsődleges hatás; az idegrendszeri jelek befolyásolhatóvá válnak.

STRESSZ KEZELÉSE

A stressz az életminőség és a pozitív változások egyik első gátja. Lélektani és kineziológiai módszerek

Gyermek lélektan

A program globális és gyakorlatias képet ad a gyerekek lelki működésének sajátosságairól, melyek ismeretében elkerülhetőek a felnőttkorra átívelő negatív megoldási stratégiák. 

Emberismeret

Végigvezeti az érdeklődőket a tudat működésének alapjain, a viselkedés mintáin és szándékaik azonosításán. 

Önfejlesztési módszertan

A változáshoz ismerni kell alapjainkat, az erőforrásokat, a módszereket, hogy gyakorlati változást kapjunk.

Reziliencia

A nyugalom és a belső erő kifejlesztése együtt jár. Általános mentális rugalmasság.


Kommunikációs minták

Bennünk lévő hajtóerők, szokások meg tudják változtatni kommunikációnk eredményét. Utóbbi elengedhetetlen a harmonikus élethez.

Önismeret

Működésünk mellett következő lépés saját erőforrásaink és gátló tényezőink megismerése, melyeket felismerve pozitív változatokra cserélhetjük azokat.

Pályaorientáció

Mélylélektani szempontból ismernünk kell azon értékeket, melyek közvetítésével hozzáteszünk az emberek életéhez, a világhoz.

A 7 Életszféra

Életünk hét összefüggő területe, azok szinkronjának vagy diszharmóniájának hatásai és mikéntjei.

Chi Kung: 5 elem tana

A kínai 5 elem tanának lényege, összefüggései, szerepe a szervezet működésében.

Chi Kung 2+

A Chi Kung további ismeretei, gyakorlatai, technikái.

Holisztikus módszerek

Hasznos minden egészségügyet érintő szakember, intézmény számára, akik a professzionális élettani tudás mellé más síkokon megjelenő összefüggésrendszereket szeretnének felhasználni.   

Hermetikus lélektan

A hermetika a világ működését leíró tudomány - melyet tudatosságunk kapcsán alkalmazva a lélektan egységes, univerzálisan kezelhető kulcsait kapjuk meg.

Képesség rendszerek

Az emberi képességek kiaknázása közel sem teljesen feltárt terület, viszont a megfelelő apparátusok célirányos edzésével könnyen fejleszthetővé válik.

Restorative stílus

A restorative stílus vagy kommunikáció célja a konfliktusok olyan kezelése, mely során az esetleges nézeteltérések pozitívan, építő jelleggel rendeződnek.

III.

Kiégés

Az állandóság, a monotonitás, az előrelépés lehetőségének hiánya az okai a kiégés jelenségének. Melyek a jelei és hogyan kerülhetünk ki a folyamatából?

Önkontroll

"Aki az érzelmein uralkodik, mindent ural." - tartják és ebben korántsem az érzelemmentességet kell értenünk, hanem azt, hogy tanulunk a megjelenő erőkből és azt tartjuk meg, mely jóllétünket szolgálja.

Biohack 2

A biohacking mélyebb, távolabbi összefüggései, a belső információs rendszerek további erősítése, kidolgozása.

Vállalkozás

A vállalkozásunk mindemellett kiteljesedésünk, "önmegvalósításunk" egyik formája lehet, hiszen - optimális esetben, ami a cél - azzal foglalkozunk, amivel azonosulunk és azt közvetítjük a többi ember számára is.

FÉLELEM

Az emberi haladás, sikeres élet és egészség egyik legfőbb oka a félelem léte vagy kezelésének nehézsége - ezért kiemelkedően fontos téma.

Negatív szférák

Fő területek, melyek leginkább hátráltatják haladásunkat, azok esetlegesen rejtett összefüggései - illetve a módszertan, mellyel kiléphetünk a befolyásuk alól.

‘Ügyes gyerek’ program

Gyermekekkel foglalkozó szakemberek számára kidolgozott oktatási program, mely a kineziológia területéről ötvöz stresszoldási technikákat.

IV.

Árnyékmunka

Mire utalnak környezetünk viselkedésmintái, más emberekkel való konfliktusaink mely részletünkből vetülnek ki? Mi ez esetben az oldás menete?

Reziliencia 2

A lelki nyugalom még komlexebb eszköztára, mely lényege, hogy létünket jellemző síkjainkon egyre kevesebb legyen rajtunk a a sikeresen támadható pont.

Vallakozói hálózat

Új szövetségi modell cégek, parnerek között, mely nagyobb kiteljesedést, jobb együttműködést; szó szerint új evolúciós szintet jelent az innovációért dolgozók működésében.