TRAININGEK  Az oktatás egyik leginkább preferált formája a training, több okból is kifolyólag, mely tulajdonságok fontosak számunkra:

- interaktivitás: a gyakorlatiassággal, a gyakorlati felhasználhatósággal függ össze. Az információ akkor válik valódi tudássá, amikor kézzel fogható változást eredményez életünkben (Bob Proctor) - ezért kiemelt fontosságú, hogy oktatásaink során a részvevők kérdezhessenek, addig ne haladjunk tovább, amíg van meg nem értett összefüggés az elhangzottakban. Az is gyakori, hogy adott élethelyzet vagy annak megoldása kapcsolódik az aktuális témához, ez által is kulcsokat kapva a haladáshoz.

- globalitás: sok nagyszerű speciális training létezik, melyek tanítanak minket 1-1 szakterületen. A tudatossággal, pszichével kapcsolatos képzések esetében azt tapasztaljuk, hogy nem elég csupán a célzott szférával foglalkozni. Az emberi tudat komplex rendszer, ezért léteznek, létezhetnek olyan pontjai, melyek távoli összeköttetésben állnak egymással. Előfordulhat, hogy jól megtanuljuk például a célkitűzés és megvalósítás lépéseit, azonban a folyamat egyik eleménél pl. gyermekkori minta asszociálódik, tudatalatti reflexet vagy ellenállást hozva létre. Gyakorlatban így azt tapasztaljuk, hogy úgy tűnik, mindent tudunk, de valahogy mégsem működik az elvárt szinten a tudásunk és cselekedeteink. Ezért tematikáinkat olyan rendszerben írtuk meg, hogy tartalmazza azokat a lehetséges szférákat is, melyeknek köze lehet a fő témához - így globális nézőponttal, minden lehetséges felületről megközelítve kiküszöbölhető a fenti probléma; bármely oldalon legyen is valamilyen esetleges gyengeségünk, tudjuk azonosítani és fogást találni rajta a továbblépés érdekében.  Tudatosság Gyakorlata

Pszichoimmunológia

Képességrendszerek fejlesztése

Önkontroll

Holisztikus rendszerek

Restorative kommunikáció 

Hibatípusok a fejlődésben

Gyermeklélektan hatásai

Emberismeret

Pályaorientáció

Cégpszichológia

Árnyékmunka

Chi Kung

Kiégés

"Ügyes Gyerek" program