BIOTECHNOLÓGIA


  Szervezetünk komplex információs hálózat - régen ismert tudományos tény, hogy az aktuális ingerek hatására különböző működési stratégiákat, módozatokat alkalmaz: pl. stressz, regeneráció, ébrenlét, alvás. A BioHack összefoglalja azon technológiákat, melyeket szükségesek a különböző/elérni kívánt hatások működtetéséhez a Biofizika, Biokémia és a Pszichológia ötvözésével.

A legújabb felfedezések, melyek egyre finomabb technológiát tesznek lehetővé, jórészt ezen összefonódásokat tárták fel, a korábban különállónak gondolt területek között kölcsönhatások tűntek elő. Ezért a továbblépés tekintetében - mely szolgálja mind az egyén, mind a globális létezés érdekeit - a tudományterületek összhangjára, fúziójára van szükség.

A korszerű tudományok és új felfedezések kapcsán a 21. században egyre inkább átmegy a köztudatba az az összefüggés, mely szerint a problémákat nem elég kezelni; legcélszerűbb megelőzni azokat. Sőt, tovább vizsgálva a prevenciós technológiákat, láthatjuk, hogy ezen módszerek segítik a szervezet regenerációs és normál működését, így aktív problémák esetén is támogatást nyújtanak.

 A megelőzésnek számos módja lehet, melyet összegyűjtve, szakterületenként is célunk oktatni és átadni, mindazonáltal célszerű figyelembe venni a különböző területek egymásra gyakorolt hatását is (pl. edzés-étkezés, stb.). A preventív hozzáállás így túlhalad a puszta technikák, technológiák alkalmazásánál; gondolkodásmóddá válik. A BioHack célja ezáltal azon információk és módszerek átadása, melyeket életünk javítása érdekében felhasználhatunk - vagy éppen összefüggéseiben fel kell használnunk.


Bioinformatika 

Oktatás

Kvantumfizika/Tudat 

Teljesítmény-lélektan 

Chi Kung 

Aqua-Rezonancia