PUBLIKÁCIÓK
Elektromágneses hatások a sejtbiológiai és génszabályozási működésre

A.R. Liboff, "Toward an Electromagnetic Paradigm for Biology and Medicine", ("A biológia és az orvoslás elektromágneses paradigmája felé") Journal of Alternative and Complementary Medicine, vol. 10., no. 1: pp: 41-47 (2004.) 


A sejtek receptorai érzékenyebbek a frekvenciális és elektromágneses hatásra, mint a fizikai-kémiai jelzésekre.

C.W.F. McClare, "Resonance in Bioenergetics", ("Rezonancia a bioenergetikában") Annals of the New York Academy of Sciences, vol. 227: 74-97 (1974)


Immunszupresszió asszociált érzelemmel

(Patkányok édes ízzel egybekötött immunszupresszánst kaptak. Később az édes íztől önmagában is immunrendszeri gyengülés volt mérhető.)

R. Adler and N. Cohen, "Behaviorally Conditionated Immunsupression,"(Viselkedés kondicionált immunszupresszió"), Psychosomatic Magazine, vol. 37, no. 4: pp. 333-340 (1975)


Pozitív hangulat - génaktiváció

(Cukorbetegek 1 órás pozitív koncentrációja /humoros előadások, stb./ után 39 gén aktiválódott.)

T. Hayashi, S Tsujii, T. Iburi, et al. "Laughter Up-Regulates the Genes Related to NK Cell Activity in Diabetes", ("A nevetés felerősíti a természetes ölősejtek aktivitásával kapcsolatos géneket a cukorbetegeknél") Biomedical Research (Tokyo, Japan) vol. 28. no. 6: pp. 281-285 (2007)


Meditációs/relaxációs állapot általi stresszválaszok csökkentése (vérnyomás, pulzus, stb.)

H. Benson, The Relaxation Response (A relaxációs reakció) New York: Morrow, 1975.


Agyi hormontermelés indukációja placeboval

F. Benedetti, A. Pollo, L. Lopiano, et al., "Concious Expectation an UnconsciousConditioning in Analgesic, Motor and Hormonal Placebo/Nocebo Responses)", (Tudatos előzetes várakozás és tudattalan kondicionálás az érzékeléshez, a mozgáshoz és a hormonokhoz kapcsolódó placebo/nocebo válaszreakcíó esetében") Journal of Neuroscience, vol. 23., no. 10: pp. 4315-4323 (2003)


Együtt aktiválódó neuronkapcsolatok megerősödnek (Hebb-törvény)

D.O. Hebb, The Organization of Behaviour: A Neuropsychological Theory, ("A viselkedés szerveződése neuropszichológiai megközelítésben") New York: John Wiley & Sons, 1949.


Determinált genetikai kódoltság szerepe, aránya rendellenességeknél: 5%; a többi 95% külső kiváltó tényező

S.C. Sagerstorm and G.E. Miller, "Psychological Stress and the Human Immune System: Meta-analytic Study of 30 Years of Inquiry", ("A pszichológiai stressz és az emberi immunrendszer: 30 évnyi kutatás metaanalitikai vizsgálata") Psychological Bulletin, vol. 130, no. 4: pp. 601-630. (2004)


Humán Genom Projekt:

Szervezetben előállított proteinek száma: ~100.000

Szabályozó fehérjék száma: ~40.000

A projectben azonosított teljes gének száma: 23.688


Minden DNS összhangban van a többi sejt DNS-ével és az egész szervezet általános (mentális és élettani) állapotával

J.L. Oschman, "Trauma Energetics", ("A trauma energetikája") Journal of Bodywork and Movement Therapies, vol. 10, no. 1: pp. 21-34. (2006)


A gének 90%-a áll kapcsolatban külső jelzésekkel

K. Richardson, The Making of Intelligence, (Az intelligencia létrehozása) New York: Columbia University Press, 2000.


Gondolatok, érzelmek és génkifejeződések kapcsolata

E.L. Rossi, The Psychology of Gene Expression: Neuroscience and Neurogenesis in Hypnosis and the Healing Arts, ("A génkifejeződés pszichológiája: idegtudomány és neurogenezis hipnózisban és a gyógyító művészetekben") New York: W.W. Norton and Company, 2002, p. 9.


A sejtműködések koordinációja azonnali, tehát a fénysebességnél is gyorsabban - így kvantummechanikai működést, kvantum-összefonódás jelenségét alátámasztva - is történhet

F.A. Popp, "Biophotons and Their Regulatory Role in Cells" ("A biofotonok és sejtekre gyakorolt szabályozó hatásuk") Frontier Perspectives, vol. 7. no. 2: pp. 13-22 (1998)


Gének aktiválódása külső fizikai környezet hatására

L. Stein, "CAN Lifestyle Changes Bring out the Best in Genes", ("Kihozhatják-e az életmódbeli változások a legjobbat a génjeinkből?") Scientific American (June 17, 2008)


Az agy az emlékek, elvárások szerint szubjektív képet állít élő

A.T. Beck, Cognitive Therapy and The Emotional Disorders, (A kognitív terápia és az érzelmi zavarok) New York: International Univerities Press, 1976.


Új génváltozat örökíthető

D. Chow, "Why Your DNA May Not Be Your Destiny", ("Miért nem jelenti feltétlenül a DNS azt, hogy sorsunk meg van írva?") LiveScience (June 4, 2013)

J. Cloud, "Why Your DNA Isn't Your Destiny", ("Miért nincs megírva sorsunk a génjeinkben?") Time Magazine (January 6, 2010.)


Hiedelem-vizsgálat, 30.000 fő, bizonyos születési körülményekben (csillagjegy, stb.) való hit és az egészség vélt kapcsolata

D.P. Phillips,T.E. Ruth, L.M. Wagner, "Psychology and Survival", ("Pszichológia és túlélés") Lancet, vol. 342., no. 8880: pp. 1142-1145 (1993)


A környezeti ingerek kondicionált hatásokat képesek sejtszinten beindítani

R. de la Fuente-Fernández, T.J. Ruth, V. Sossi, et al ., "Expectation and Dopamine Release: Mechanism of the Placebo Effect in Parkinson's Disease", ("Az előzetes várakozások és a dopaminkiválasztódás: A placebohatás mechanizmusa Parkinson-kóros betegeknél") Science, vol. 293. no. 5532: pp. 1164-1166. (2001.)


Környezeti ingerek mint emlékek és a test teljes fiziológiája

E.J.Langner, Mindfulness, (Az éber tudatosság) Reading, MA: Addison-Wesley, 1989; E.J. Langer, Counter Clockwise: Mindful Health and the Power of Possibility, (Az óramutató járásával ellentétesen: az éberen tudatos egészség és a lehetőségek hatalma) New York: Ballantine Books, 2009.


A stressz és az immunrendszer kapcsolata

S. Roy, S. Khanna, P.E. Yeh, et al., "Wound Site Neutrophil Transciptome in Response to Psychological Stress in Young Men", ("A sebhelyi neutrophil transzkriptóm a fiatal férfiak pszichológiai stresszére adott válaszként") Gene Expession, vol. 12., no. 4-6: pp. 273-287 (2005.)

M. Uddin, A.E. Aiello, D.E. Wildman, et al., "Epigenetic and Immune Function Profiles Associated with Posttraumatic Stress Disorder", ("A poszttraumás stressz szindrómához kapcsolódó epigenetikai és immunfunkciós profilok"), Proceedings of the Natural Academy of Science, vol. 107., no. 20: pp. 9470-9475 (2010.)


A vizualizáció hatása (készségek)

Sport:

S. Schmemann, "End Games End in a Huff", ("A végjáték csúfos véget ér"), New York Times (October 20, 1996)

Zene (zongora):

A. Pascual-Leone, D. Nguyet, L.G. Cohen, et al., "Modulation of Muscle Responses Evoked by Transcranial Magnetic Stimulation During the Acquisition of New Fine Motor Skills", ("A transzkraniális mágneses stimuláció által kiváltott izomválaszok modulációja az új finommotoros készségek megszerzése során") Journal of Neurophysiology, vol. 74., no. 3: pp. 1037-1045 (1995.)

Izomerő:

V.K. Ranganathan, V. Siemionow, J.Z. Liu, et al., "From Mental Power to Muscle Power: Gaining Strenght by Using the Mind", ("A mentális erőtől az izomerőig: izomerő-növelés az elme segítségével") Neuropsychologia, vol. 42., no.7: pp: 944-956 (2004)

G. Yue and K.J. Cole, "Strenght Increases from the Motor Program: Comparsion of Training with Maximal Voluntary and Imagined Muscle Contractions", ("Erőnövelés a motoros programból: Maximális önkéntes és képzelt izom-összehúzódásokkal történő edzések összehasonlítása") Journal of Neuropsychology, vol. 67. no.5: pp. 1114-1123 (1992.)


Pozitív érzelmek hatása (oxitocin neuropeptiden keresztül a szervezetre)

Amigdala (félelem, szorongás) receptorainak lekapcsolása

T. Baumgartner, M. Heinrichs, A. Vonlanthen, et al. "Oxytocin Shapes the Natural Circuitry of Trust and Trust Adaptation in Humans" ("Az oxitocin formálja a bizalom és a bizalmi alkalmazkodás idegi áramköreit az embereknél") Neuron vol. 58, no. 4: pp. 639-650. (2008)


Oxigén-többlet pozitív hatása a sejtműködésre (Nobel-díj) 

https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/warburg-lecture.pdf


Hullámgenetika, fantom-DNS 

Gariaev, K.V. Grigor'ev, A.A. Vasil'ev, V.P. Poponin and V.A. Shcheglov. Investigation of the Fluctuation Dynamics of DNA Solutions by Laser Correlation Spectroscopy. Bulletin of the Lebedev Physics Institute, n. 11-12, p. 23-30 (1992).

P.P. Gariaev and V.P. Poponin. Vacuum DNA phantom effect in vitro and its possible rational explanation. Nanobiology 1995 (in press).